Quote_2

Aanmeldprocedure

Lees hieronder alles over het aanmelden van uw kind.

Groepen 1-2, 6, 7 en 8 zitten helaas vol voor schooljaar 2023 – 2024.

Groepen 4, 5, 7 en 8 zitten helaas vol voor schooljaar 2024 – 2025

  • Leuk dat u interesse heeft in onze SBO school. Heeft of krijgt uw kind een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) SBO? Pak de telefoon en maak snel een afspraak! Wij ontvangen u graag voor een kennismaking en rondleiding bij ons op school. Tijdens dit bezoek vertellen we u over onze werkwijze, kunt u alle vragen stellen die u wellicht heeft en laten wij de school zien.
  • Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam  (PPO) stelt in samenspraak met ouders en de huidige school vast of een kind de zorg van het speciaal basisonderwijs nodig heeft. De ouders  ontvangen in dat geval een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV). Hiermee  kunnen de ouders hun kind aanmelden bij een school voor Speciaal Basisonderwijs in Rotterdam.
  • Voor alle kinderen die niet afkomstig zijn van basisscholen uit Rotterdam geldt dat ze eerst moeten worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband PPO Rotterdam. 
  • Als er een SBO-advies volgt, kan de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.
 
  • Na de kennismaking overleggen we met u over de verdere te nemen stappen als u uw kind nog geen toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als dit wel het geval is, vragen wij de leerling gegevens op bij de school van herkomst en zal er een observatie plaats vinden door onze IB.
  • Na analyse van alle aangeleverde gegevens en na het bezoek van de IB wordt er een beslissing genomen over een eventuele plaatsing Er wordt vastgesteld wat het ontwikkelingsniveau van uw kind is. Ook wordt een prognose (ontwikkelingsperspectief, een OPP) opgesteld. We stellen daarna vast in welke groep we uw kind het beste kunnen plaatsen.
  • Hierna wordt u op de hoogte gesteld van de bevindingen van de IB en directie en kan er tot inschrijving worden overgegaan. Als dit niet het geval is wordt u medegedeeld wat de andere opties zijn.
  • Wij hanteren geen vaste plaatsingsmomenten. In overleg met de huidige school en ouders stellen we een startmoment voor.
  • Wij hanteren een wachtlijst voor de groepen die al 10 (groep 1/2 ), 12 (groep 3) of 16 leerlingen hebben en dus al vol zitten. Plaatsing zal dan op volgorde van aanmelding zijn op het moment dat er ruimte voor is.

Contact

Toch nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Bree 61
3074 BC Rotterdam

010-2919065
info@laurens-cupertinoschool.nl