netwerken...

we werken samen

over scholen en organisaties die werken aan onderwijs in Rotterdam

samen werken aan goed onderwijs

In Rotterdam werken de gemeente, scholen en organisaties als de wijkteams en PPO en hulpverleners samen om onderwijs, de leefomgeving; het welzijn in de wijk en de arbeidskansen voor de jeugd in de toekomst te verbeteren.

Onze school staat in Hillesluis, één van de zgn. “focuswijken” van Rotterdam ook wel een Children’s Zone genoemd.

Hierdoor maken we gebruik  van de mogelijkheden die het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) biedt. Naast de inzet van 6 uren “leertijduitbreiding” per week die we gebruiken om ons onderwijs aantrekkelijker te maken, zijn we via verschillende activiteiten actief bezig met loopbaanoriëntatie en zijn we binnen de wijk actief in samenwerking met scholen. We doen dit om het onderwijs en de zorg voor leerlingen te verbeteren.

We ondersteunen elkaar, overleggen over problematiek in de wijk, maken wijkbrede afspraken over de aanpak hiervan en doen aan gezamenlijke nascholing.