ouders,team en partners...

we werken samen ...

We vinden dat goed onderwijs niet zonder het partnerschap met ouders kan. We werken immers samen aan de opvoeding van kinderen. We werken daarom volgens Ouderbetrokkenheid 3.0.

 

Dit is een traject dat de school en ouders helpt om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het is het antwoord op een veranderde samenleving en de soms haperende communicatie tussen school en ouders.

Vanuit een veilige omgeving zorgen we er samen voor dat iedereen zich welkom voelt. Dat we in gesprek zijn met elkaar, dat we respectvol met elkaar omgaan en iedereen zichzelf kan zijn. We doen het SAMEN: ouders en school!

Bouwen aan ouderbetrokkenheid vraagt de inzet en betrokkenheid van een ieder in en rondom de school. Leerkrachten en ouders moeten dit gezamenlijk uitvoeren en betrokken worden. Dit wordt gerealiseerd door de regiegroep. De regiegroep bestaat uit drie ouders, drie leerkrachten, medewerker ouderbetrokkenheid en leden van directie.

Regelmatig organiseren we een ‘High Tea Low Coffee’ Dit is een gezellige samenkomst van betrokken ouders. Informeel samen thee en koffie drinken met iets lekkers erbij. Op deze manier leren ouders elkaar kennen en ontstaan er banden om gezamenlijk activiteiten te kunnen organiseren in en rondom de school. Een High Tea Low Coffee wordt soms vervangen door een leuke workshop voor ouders. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Irainah.

 

mee denken, mee praten..?

dat doe je in de medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de school en maakt deel uit van de Gemeenschappelijke MR van de RVKO. 

De leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen.  De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR heeft advies- en instemmings-bevoegdheid. 

Adviesrecht:: Advies geven over beoogde beslissingen van de directie , bijvoorbeeld over benoemingen en het lesrooster. 

Instemmingsbevoegdheid: Goedkeuring geven aan bijvoorbeeld het schoolplan, regels omtrent veiligheid en werkzaamheden van ouders in de school. 

De MR bespreekt met de directie zaken die van belang zijn voor de school en kan dus invloed uitoefenen op het beleid van de school.