privacy

hoe we om gaan met gegevens…

Op 25 mei 2018 is de AVG, de nieuwe privacy wetgeving, van kracht geworden. Dit betekent dat er voor ons als school nieuwe richtlijnen ten aanzien van de privacy van ouders, kinderen en leerkrachten gelden. Hoe we hier mee omgaan hebben we beschreven in een privacy-verklaring die u kunt inzien.