Quote_2

Welkom

Wij zijn een van de drie scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) horend bij de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). Onze school staat in de wijk Hillesluis in Rotterdam-Zuid. Wij zijn er voor kinderen van 4 t/m 13 jaar die een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben gekregen om naar het SBO te gaan.

Neem contact met ons op
Heb je vragen en wil je graag wat meer toelichting?
Neem dan contact op via 010 29 19 065.

Meer informatie over het aanmelden van je kind?
Klik dan op onderstaande button.

Wat vinden wij belangrijk?

Op de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen gelukkig zijn. Wij geloven dat gelukkige kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Elke dag dagen wij leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Op sociaal-emotioneel vlak, maar ook op dat van de vakgebieden en in onze Praktijkateliers, waar iedereen echt met zijn handen werkt! Een randvoorwaarde is een prettige, groene en veilige schoolomgeving met heldere afspraken voor iedereen.

Passend en pakkend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Simpel gezegd: onderwijs dat passend is voor ieder kind.

Het basisonderwijs is verplicht om aan alle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Op het moment dat leerlingen ervaren dat het lesprogramma op school te snel gaat en het niet meer passend is, kan een kind in aanmerking komen voor het SBO.

Bij ons zitten kinderen in een klas met 12 (groep 1 en 2) tot en met maximaal 16 leerlingen. Wij hebben een convergente, passende leerlijn voor het SBO op onze school ontworpen, voor alle vakgebieden.

Pakkend onderwijs
Daarnaast bieden wij ook pakkend onderwijs aan met de praktijkvakken: Natuur, Koken & Techniek, in onze Praktijkateliers. De leerlingen krijgen gym van een vakleerkracht en we gaan met de groepen in de middenbouw 1 keer per week zwemmen.

Muziekles wordt verzorgd door de SKVR in de groepen 1 t/m 6. De leerlingen van onze school stromen na groep 8 over het algemeen uit naar het vmbo basis-LWOO, praktijkonderwijs of het vso (zie schoolgids bij downloads voor de exacte uitstroomcijfers).

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08:30u – 14:30u inclusief een kleine pauze en middagpauze.

Op woensdag:
08:30u- 12:30u inclusief een kleine pauze.

De school gaat dagelijks open vanaf 7:20u.
Meesters en juffen zijn bereikbaar vanaf
8:00u ‘s ochtends en ‘s middags tot 16:30u.

Contact

Toch nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Bree 61
3074 BC Rotterdam

010-2919065
info@laurens-cupertinoschool.nl

Schoolkalender

Meivakantie

Maandag 24 April t/m vrijdag 5 Mei.

Bijzonderheden

Geniet van de vakantie!

Hemelvaart

Donderdag 18 en Vrijdag 19 Mei.

Bijzonderheden

De leerlingen hebben deze dag geen school.

OPP gesprekken

Maandag 26 Juni t/m Vrijdag 30 Juni.

Bijzonderheden

De gesprekken kunnen rond die tijd worden ingepland via Parro.