Wij zijn een van de drie scholen voor Speciaal Basisonderwijs (sbo) horend bij de RVKO.

Onze school staat in de wijk Hillesluis in Rotterdam-Zuid.

Wij zijn er voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.

Bent u geïnteresseerd en heeft u een verwijzing? Neem via het contactformulier contact op. (Helaas zit voor dit jaar groep 4 & 5 al vol)

010 291 90 65

waar vindt u ons?

Onze school staat aan de rand van de wijk Hillesluis in Rotterdam Zuid. We hebben  een streekfunctie. De leerlingen op onze school komen uit heel Rotterdam Zuid, maar ook uit de randgemeenten.

Bree 61      3074BC      Rotterdam

010 – 291 90 65

 info@laurens-cupertinoschool.nl

leren door te doen!

Wij vinden dat onderwijs leerlingen moet boeien. We proberen dit te bereiken door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van onze leerlingen We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met hun interesses en talenten.

Onze lessen zijn zo praktisch mogelijk ingericht. Naast de basisvaardigheden in taal, lezen en rekenen besteden we ruime aandacht aan het “leren in de echte wereld”.

Veel bewegen, gezond leven, aandacht wetenschap en techniek en samen leren zijn hierbij belangrijke onderdelen!

We willen dit zoveel mogelijk samen met u doen en werken daarom nauw samen met u en uw kind. Als partners, en in gesprek met elkaar.

 

waar vindt u ons?

Onze school staat aan de rand van de wijk Hillesluis in Rotterdam Zuid. We hebben  een streekfunctie. De leerlingen op onze school komen uit heel Rotterdam Zuid, maar ook uit de randgemeenten.

Bree 61      3074BC      Rotterdam

010 – 291 90 65

 info@laurens-cupertinoschool.nl

leren door te doen!

Wij vinden dat onderwijs leerlingen moet boeien. We proberen dit te bereiken door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van onze leerlingen We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met hun interesses en talenten.

Onze lessen zijn zo praktisch mogelijk ingericht. Naast de basisvaardigheden in taal, lezen en rekenen besteden we ruime aandacht aan het “leren in de echte wereld”.

Veel bewegen, gezond leven, aandacht wetenschap en techniek en samen leren zijn hierbij belangrijke onderdelen!

We willen dit zoveel mogelijk samen met u doen en werken daarom nauw samen met u en uw kind. Als partners, en in gesprek met elkaar.