Quote_2

Over de school

Wat is passend onderwijs?
Simpel gezegd: onderwijs dat passend is voor ieder kind.

Het basisonderwijs is verplicht om aan alle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Op het moment dat leerlingen ervaren dat het lesprogramma op school te snel gaat en het niet meer passend is, kan een kind in aanmerking komen voor het SBO.

Bij ons zitten kinderen in een klas met 12 (groep 1 en 2) tot en met maximaal 16 leerlingen. Wij hebben een convergente, passende leerlijn voor het SBO op onze school ontworpen, voor alle vakgebieden.

Pakkend onderwijs
Daarnaast bieden wij ook pakkend onderwijs aan met de praktijkvakken: Natuur, Koken & Techniek, in onze Praktijkateliers. De leerlingen krijgen gym van een vakleerkracht en we gaan met de groepen in de middenbouw 1 keer per week zwemmen.

Muziekles wordt verzorgd door de SKVR in de groepen 1 t/m 6. De leerlingen van onze school stromen na groep 8 over het algemeen uit naar het vmbo basis-LWOO, praktijkonderwijs of het vso (zie schoolgids bij downloads voor de exacte uitstroomcijfers).